Polityka Prywatności i RODO

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Timothy Travel poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie Timothy Travel jest autor.

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis pozyskuje informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  3. Poprzez dobrowolnie dokonane płatności 

6. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Dane w serwisie zbierane są przez narzędzia analityczne firmy Google. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem w.w firmy. 

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu zakupu usługi.

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie zostaną zachowane w serwisie, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego.

13. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie plików cookies w niektórych wypadach może to doprowadzić do niemożności wykonania procesów zakupów, uwierzytelniania i korzystania z serwisu.  

14. Warunkiem z korzystania z usług serwisu timothy travel jest pełna akcepcja niniejszej polityki prywatności

15. Linki do witryn zewnętrzych nie są nadzorowane przez serwis Timothy Travel i serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich regulaminy oraz polityki prywatności. 

W razie niejasnych kwestii dotyczących polityki prywatności prosimy o kierowanie ich na adres w zakładce KONTAKT

RODO

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez serwis Timothy Travel. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu na temat usług oferowanych przez serwis Timothy Travel. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis Timothy Travel dla celów marketingu bezpośredniego, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. numer telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).” Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, kierując wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.