YOUTUBE 2017

Rok 2017 był dla mnie wyjątkowy. Był to dla mnie pierwszy rok mojej działalności na YouTube. Przez cały ten czas chciałem przekazać wam w formie video moje podróże.